Mreža nad mrežama


Mnogi se pitaju šta je i kako radi Internet, kako je moguće da ga milioni koriste u isto vreme, a da ne kolabira. Odgovor leži u tome da je internet mreža međusobno isprepletanih veza, a ne jednostavna linijska struktura. Uključivanje u ovu mrežu podrazumeva da prihvatate zakone po kojima ona funkcioniše. Kada prihvatite te zakone naći ćete se u čudesnom svetu podataka koje obradite da dobijete korisne informacije. Pitanje je da li možete funkcionisati bez Interneta.  Ja stopostotno ne mogu!

Da li se čujemo?

Da li se čujemo?.

Matematika i račun (ili računanje)

Na jednom od  matematičkih seminara sam čula da u Japanu deca ne uče tablicu množenja u školama.  Neverovatno, zar ne? Setila sam se da, dok sam svojevremeno uredno pratila Nindža ratnike na televiziji,  jedan od težih zadatak im je bio da izvedu osnovne računske operacije i to mi je tad bilo baš čudno. Objašnjenje toga je da ne uče tablicu množenja, ali uče nešto drugo. Računanje na abakusu i to izgleda ovako:

pomalo o svemu, a ponajviše o matematici i informatici i računarstvu

gvozdenbuzdovanovic

biologija i nauka